O nas:

Wieloletnie doświadczenie na rynku branżowym sprawia, że Zakład Komunalny cieszy się zaufaniem najbardziej wymagających mieszkańców gminy Żelazków. W ramach naszej działalności skupiamy się na dostarczeniu wody najlepszej jakości i odbiorze ścieków. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 1. Firma

Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o.  początkowo funkcjonował jako Budżetowy Zakład Komunalny na terenie Gminy Żelazków. Z dniem 18 grudnia 2000 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 23 września 2003 roku przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000173932. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50500 zł i dzieli się na 101 udziałów po 500 zł każdy. Gmina Żelazków jest właścicielem 100% udziałów Zakładu Komunalnego. Pełna nazwa brzmi  Zakład Komunalny Gminy Żelazków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Władze Spółki
 • Zgromadzenie Wspólników– właścicielem Spółki jest Urząd Gminy w Żelazkowie reprezentowany przez Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Żelazków Michała Kraszkiewicza.
 • Rada Nadzorcza – składa się z trzech do sześciu członków. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, pozostali zaś wybierani są przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Jarosław Matusiak

Członek Rady  Zbigniew Błaszczyk

Członek Rady  Hieronim Michalski

 • Zarząd Spółki  w skład wchodzą od jednej do trzech osób, w tym Prezes Zarządu, powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja trwa dwa lata. Spółką kieruje Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu   Mariusz Gwóźdź

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żelazków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Gminy Żelazków decyzją z dnia 14 czerwca 2002 roku.

 1. Regulamin (regulamin)
 2. Ujęcia wody

Mieszkańcy Gminy Żelazków zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. Uzdatnianie odbywa się w sześciu stacjach zlokalizowanych na terenie gminy.

 • SUW Kokanin zasila w wodę następujące miejscowości: Borków Nowy, Borków Stary, Kokanin, Kolonia Kokanin, Koronka, Niedźwiady, Russów
 • SUW Michałów zasila w wodę następujące miejscowości: Anielin, Helenów, Michałów, Witoldów, Russówek, Tykadłów, Góry Złotnickie
 • SUW Pólko zasila w wodę następujące miejscowości: Pólko, Szosa Turecka, Wojciechówka, Skarszewek, Kolonia Skarszewek
 • SUW Dębe zasila w wodę następujące miejscowości: Dębe, Szkurłaty, Skarszew, Florentyna, Ilno, Czartki
 • SUW Żelazków zasila w wodę następujące miejscowości: Żelazków, Zborów, Biernatki, Góry Zborowskie
 • SUW Janków zasila w wodę następujące miejscowości: Janków, Goliszew, Garzew, Złotniki Małe, Złotniki Wielkie, Strugi

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo