Oferta

Oferta

Zadania Zakładu Komunalnego w Żelazkowie:

 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom gminy wody oraz oczyszczaniem ścieków.
 • Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną stanowiącą mienie gminy.
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Ochrona ujęć wody przed skażeniem.
 • Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Zawieranie umów z odbiorcami wody i odprowadzającymi ścieki.
 • Współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi.
 • Realizacja spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych.
 • Organizowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 • Usługi asenizacyjne.
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.
 • Realizacja spraw związana z gospodarką terenów zielonych.

 

 

 

 

 

 

Taryfy:

 

 

Zapraszamy do współpracy!

IMG_20160623_092424

IMG_20160623_092322

 

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo