Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o.

Wieloletnie doświadczenie na rynku branżowym sprawia, że Zakład Komunalny cieszy się zaufaniem najbardziej wymagających mieszkańców gminy Żelazków. W ramach naszej działalności skupiamy się na dostarczeniu wody najlepszej jakości i odbiorze ścieków. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.


Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. początkowo funkcjonował jako Budżetowy Zakład Komunalny na terenie Gminy Żelazków. Z dniem 18 grudnia 2000 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 23 września 2003 roku przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000173932. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50500 zł i dzieli się na 101 udziałów po 500 zł każdy. Gmina Żelazków jest właścicielem 100% udziałów Zakładu Komunalnego. Pełna nazwa brzmi Zakład Komunalny Gminy Żelazków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników– właścicielem Spółki jest Urząd Gminy w Żelazkowie reprezentowany przez Wójta Gminy Żelazków Michała Kraszkiewicza.

Rada Nadzorcza – składa się z trzech do sześciu członków. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, pozostali zaś wybierani są przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Przewodniczący Jarosław Matusiak
  2. Członek Rady Zbigniew Błaszczyk
  3. Członek Rady Hieronim Michalski

Zarząd Spółki w skład wchodzą od jednej do trzech osób, w tym Prezes Zarządu, powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja trwa dwa lata. Spółką kieruje Zarząd w składzie: Prezes Zarządu Mariusz Gwóźdź

Umowa spółki

kran z lejąca się wodą

Usługi Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o.

 

ikonka kranu

Woda i ścieki

ikonka skarbonki

Taryfy i cennik

ikonka mikroskopu

Wyniki badań

ikonka koła zębatego

Pozostałe usługi

Przyłącza

trójnik wodociągowy

Mieszkańcy Gminy Żelazków zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. Uzdatnianie odbywa się w sześciu stacjach zlokalizowanych na terenie gminy.

  • SUW Kokanin zasila w wodę następujące miejscowości: Borków Nowy, Borków Stary, Kokanin, Kolonia Kokanin, Koronka, Niedźwiady, Russów
  • SUW Michałów zasila w wodę następujące miejscowości: Anielin, Helenów, Michałów, Witoldów, Russówek, Tykadłów, Góry Złotnickie
  • SUW Pólko zasila w wodę następujące miejscowości: Pólko, Szosa Turecka, Wojciechówka, Skarszewek, Kolonia Skarszewek
  • SUW Dębe zasila w wodę następujące miejscowości: Dębe, Szkurłaty, Skarszew, Florentyna, Ilno, Czartki
  • SUW Żelazków zasila w wodę następujące miejscowości: Żelazków, Zborów, Biernatki, Góry Zborowskie
  • SUW Janków zasila w wodę następujące miejscowości: Janków, Goliszew, Garzew, Złotniki Małe, Złotniki Wielkie, Strugi