Prowadzenie działalności Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o.

nowe zdanie

 

Zadania Zakładu Komunalnego w Żelazkowie:

  • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom gminy wody oraz oczyszczaniem ścieków.
  • Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną stanowiącą mienie gminy.
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • Ochrona ujęć wody przed skażeniem.
  • Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Zawieranie umów z odbiorcami wody i odprowadzającymi ścieki.

 

 

Działalność Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków