Zezwolenie na prowadzenie działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żelazków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Gminy Żelazków decyzją z dnia 14 czerwca 2002 roku.

 

Ujęcia wody

Mieszkańcy Gminy Żelazków zaopatrywani są w wodę pochodzącą ze źródeł głębinowych. Uzdatnianie odbywa się w sześciu stacjach zlokalizowanych na terenie gminy.

  • SUW Kokanin zasila w wodę następujące miejscowości: Borków Nowy, Borków Stary, Kokanin, Kolonia Kokanin, Koronka, Niedźwiady, Russów
  • SUW Michałów zasila w wodę następujące miejscowości: Anielin, Helenów, Michałów, Witoldów, Russówek, Tykadłów, Góry Złotnickie
  • SUW Pólko zasila w wodę następujące miejscowości: Pólko, Szosa Turecka, Wojciechówka, Skarszewek, Kolonia Skarszewek
  • SUW Dębe zasila w wodę następujące miejscowości: Dębe, Szkurłaty, Skarszew, Florentyna, Ilno, Czartki
  • SUW Żelazków zasila w wodę następujące miejscowości: Żelazków, Zborów, Biernatki, Góry Zborowskie
  • SUW Janków zasila w wodę następujące miejscowości: Janków, Goliszew, Garzew, Złotniki Małe, Złotniki Wielkie, Strugi

 

Regulamin Dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

mapa ujęć wody